Etik Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Bölümü
Prof. Dr. Hanefi ÖZBEK Tıp Fakültesi/ Başkan
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Tıp Fakültesi/ Dahili Bilimler
Dr. Öğr. Üyesi Sultan Sibel ERDEM Tıbbi Biyokimya
Dr. Öğr. Üyesi Turan DEMİRCAN Tıbbi Biyoloji
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet OZANSOY Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Sinirbilim
Öğr. Gör. Üyesi  Taha KELEŞTEMUR Üye
Uzm. Vet. Hek. Ekrem Musa ÖZDEMİR Üye/Veteriner Hekim
Özge Şeyda DURGUT Sivil Üye/Teknosa AŞ
Fahriye ŞENBAHÇE Sivil Üye